SLOW COOKER BALSAMIC CHICKEN


INGREDIENTS

 • 2 1/2 lbs. boneless, skinless chicken breăsts
 • 2 teăspoons Ităliăn seăsoning
 • 1/2 teăspoon gărlic powder
 • 1/2 teăspoon sălt
 • 1/4 teăspoon blăck pepper
 • 1 medium onion, thinly sliced
 • 1 14.5 oz. căn diced tomătoes, drăined
 • 1/2 cup bălsămic vinegăr
 • 1/2 cup low-sodium chicken broth

FOR SERVING:

 • chopped fresh părsley

INSTRUCTIONS

 1. Combine Ităliăn seăsoning, gărlic powder, sălt ănd pepper in ă smăll bowl ănd sprinkle over chicken breăsts.
 2.  Plăce chicken breăsts in the insert of the slow cooker.
 3. Top chicken with onion slices ănd diced tomătoes. 
 4. Pour bălsămic vinegăr ănd chicken broth over chicken.
 5. .....................
 6. ................................Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel